แก้วพรีเมี่ยมของพรีเมี่ยม สินค้าพรีเมี่ยม

วิธีการสั่งซื้อ (How to Buy)

ขั้นตอนที่ 1 : เลือก ของพรีเมี่ยม ที่ต้องการ
โดยสามารถค้นหาตามชื่อสินค้า


ขั้นตอนที่ 2 : ส่งรายละเอียดสินค้าพรีเมี่ยมที่ต้องการ
1. ทาง Email : ส่ง Email มาที่ sales@siampremium.com โดยระบุรายละเอียดดังนี้
    - ชื่อลูกค้า หรือ ชื่อบริษัท
    - Email
    - เบอร์โทรศัพท์
    - รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
    - จำนวนที่ต้องการ วันที่ที่ต้องการสินค้า
    - Packing
    - Printing Logo
    - อื่น ๆ
2. ทางโทรศัพท์ : 061-549-8254


ขั้นตอนที่ 3 : เสนอราคา
ทางเราจะส่งใบเสนอราคาไปให้ลูกค้า ทาง Email ที่แจ้งโดยเร็วที่สุด


ขั้นตอนที่ 4 : ยืนยันการสั่งซื้อ และ ชำระเงิน
ลูกค้าสามารถยืนยันการสั่งซื้อ ผ่านทาง Email โดยแนบเอกสารดังนี้
    1.ใบสั่งซื้อ(PO) หรือ ใบเสนอราคาที่ลงชื่อผู้สั่งซื้อ
    2. เอกสารการชำระเงิน (ตามเงื่อนไขที่ตกลงในใบเสนอราคา)

ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงินของลูกค้า


ขั้นตอนที่ 5 : สั่งผลิต
ดำเนินการผลิต ของพรีเมี่ยม สินค้าพรีเมี่ยม ตาม Order


ขั้นตอนที่ 6 : จัดส่งสินค้า
วิธีการจัดส่ง ของพรีเมียม สินค้าพรีเมี่ยม ตามที่ตกลง